Control All . nl
Project management
Coaching
Advies
Vastgoed beheer
Home > Project management > Algemeen

 

Algemeen

 

  •    

Control-All wil voor u projectmatig management verzorgen:


Transparantie:

·         Het (onder-)schrijven van een professioneel projectplan.

·         Heldere afbakening van de opdracht en het gewenste eindresultaat.

·         Faseren van een project en het afkaderen van beslismomenten hierin.

Commitment:

·         Projectrapportage tijdens de looptijd van het project en degelijke afsluiting aan het eind,  zodat alle belanghebbenden deelgenoot zijn en blijven van de projectvoortgang.

·         Communicatie met opdrachtgevers, neven- en onderaannemers door een correcte samenwerking in teamverband. Hierin kan veel winst worden geboekt in projecten.

Efficiencie:

·         Het zo komen tot een integrale beheersing van tijd, budget en voortgang in relatie tot de gevraagde kwaliteit.

·         Het vooraf inschatten en daarna managen van projectrisico’s, bewaking van de voortgang en een adequate interactie gedurende de looptijd van het project.

Waarom doen wij dat;

·         Maar al te vaak worden in projecten vooraf afgesproken planningen en afspraken losgelaten en laat men zich leiden door de urgentie van de dag.

·         Dit leidt in veel gevallen tot mindere communicatie, gevolgd door minder begrip en een verslechterende samenwerking.

·         Deze zaken leiden per definitie tot een slechter eindresultaat qua product, rendement en relatie.

Wanneer doen wij dat;

·         In onderling overleg, wanneer u dit wenst of het project daarom vraagt.

 

 

  •